Koń Małopolski. Źródło: Wikipedia, licencja: GNU

Jaki jest koń małopolski każdy widzi :)

Konie tej rasy zaliczane są do koni krwi angloarabskiej i arabskiej. Są piękne, wyróżniają się szlachetną budową. Mają łagodny temperament oraz są bardzo inteligentne. Hodowcy mówią, że konie te po swoich arabskich przodkach odziedziczyły temperament, dzielność i odwagę, zachowując plenność, wytrzymałość oraz odporność na trudne warunki chowu konika polskiego.


Początki rasy małopolskiej sięgają XV wieku gdzie nazwą tą określano konie występujące na terenie  województw: krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego. W XVII wieku na terenach Lubelszczyzny rozpoczęto konsolidację genetyczną koni małopolskich. Użyto głównie ogierów orientalnych krzyżując je z konikami polskimi. W XIX wieku pula genetyczna została wzbogacona o materiał ogierów krwi angielskiej.

Koń małopolski jest naszą jedyną rodzimą rasą, która trwale zapisała się w spuściźnie kulturowej naszego kraju (to m.in. dzięki przedstawicielom tej rasy, husaria polska mogła odnosić swoje zwycięstwa). Niestety pogłowie tej rasy ciągle spada, co oznacza, że dziedzictwo narodowe oraz dorobek wielowiekowej pracy hodowców jest zagrożony.

Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej prowadzi Polski Związek Hodowców Koni Rasy Małopolskiej.

 

Tags: , ,