Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

małopolscy artyści ludowi

Malarka radości

Anna Liber malować zaczęła na początku lat siedemdziesiątych XX wieku akwarelą, temperą na papierze, rzadziej na płótnie i na szkle. Pracowała zwykle wieczorami lub nocą. „Wcześniej obmyślam temat, modlę się co dzień do Ducha Świętego, to mam natchnienie z tego”…

Malarka słynna po całym świecie

Ukończyła zaledwie cztery klasy szkoły powszechnej. Bieda szybko wygnała ją do pracy. Pomimo tego została malarką, której obrazy są ozdobą kolekcji na całym świecie.

O tym, którego Pan Bóg pocałował w ręce

Kiedy 22 kwietnia 2010 roku odchodził z tego świata miał sto lat i miesiąc. Ci, którzy go znali, nadal widzą charakterystyczną drobną postać wspartą na lasce, o dłoniach zniekształconych artretyzmem, z nieodzownym papierosem lub fajką. Łobuzerskie błyski w oczach, dystans…

Artystą to czuję się teraz

Rogi, wieś przy drodze z Limanowej do Starego Sącza. Mijając bramę przed domem Lizoniów wchodzimy w przestrzeń wypełnioną z pozoru chaotycznie zestawionymi rzeźbami o różnorodnej tematyce. Artysta od ponad trzydziestu lat zdobi dom i jego otoczenie swoimi dziełami, łączącymi ludową…

Mistrz znad Dunajca

Jego życie to pasjonująca historia człowieka obdarowanego talentem artysty-samouka i zmysłem inżyniera. Miłośnicy jego sztuki nazywają go „mistrzem zapatrzonym w gotyk”. Ludzie pamiętający o wyczynach Wnęka jako lotnika, mówią o nim „Ikar znad Dunajca”.