Linia programowa malopolska24.pl

U podstaw powstania serwisu malopolska24.pl leży pojęcie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to stabilny rozwój oparty o czerpanie z przeszłości i takim tworzeniu teraźniejszości, aby następne pokolenia mogły korzystać z naszych zasobów i naszego dziedzictwa.
To również próba zrozumienia otaczających nas zjawisk, poszukiwanie własnej drogi, to wypracowywanie własnych rozwiązań, które są adekwatne do naszego tu i teraz, a które nie przekreślają szans rozwoju naszych dzieci. Zrównoważony rozwój zakłada stabilny rozwój z uwzględnieniem wszystkich obszarów. Dobrą analogią wydaje się być mechanizm zegarka, który prawidłowo działa tylko wtedy, gdy wszystkie jego elementy (niezależnie od swojej wielkości) są na właściwym miejscu, w dobrym stanie i odpowiednio na siebie oddziałują.

Przy takim sposobie myślenia wydarzenia z przeszłości, kultura, nasza tożsamość, nowoczesne technologie, biznes, aktywność społeczna są elementami tego samego systemu, budują naszą teraźniejszość. Od nas tylko zależy jak je zorganizujemy i czy będą one pracować na korzyść naszą i naszych dzieci. Takie podejście determinuje szeroki zakres tematyczny malopolska24.pl

Jesteśmy medium pozytywnym, szukającym innowacyjnych rozwiązań. Dostrzegamy oczywiście zjawiska negatywne, ale staramy się koncentrować na pozytywach.

Zachęcamy ludzi do opowiadania o Małopolsce – wierzymy, że dziennikarstwo obywatelskie jest ważnym narzędziem społeczeństwa obywatelskiego. Promujemy aktywność i poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Hołdujemy tradycji otwartości, wielokulturowości i tolerancji. Wierzymy, że każdy człowiek jest wolny i odpowiedzialny za swoje czyny. W sferze gospodarczej uznajemy liberalizm gospodarczy.

Jesteśmy medium apartyjnym. Każdy z naszych autorów, posiada oczywiście swoje poglądy, ale na naszych łamach nie popieramy i nie będziemy popierać żadnej partii politycznej.

Zobowiązujemy się do maksymalnie możliwej rzetelności i neutralności w przedstawianiu świata.