Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Turystyka

Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Rodzice kolejny raz staną przed ważnym wyborem oferty dla swych pociech zastanawiając się: Gdzie? Na jaki obóz? Którą ofertę wybrać? W którym biurze dokonać rezerwacji? Na co zwrócić uwagę wybierając ofertę dla dziecka? Czy tam będzie bezpiecznie?… Odpowiedzi na te pytania nie są proste.

Udostępnij

Podstawą jest Ustawa
Pierwszą i najbardziej istotną rzeczą na którą Rodzic powinien zwrócić uwagę to fakt, czy Organizator wyjazdu posiada odpowiednie Zezwolenie wydane przez Marszałka Województwa. Nie ważne czy organizatorem jest z nazwy Biuro Podróży, Stowarzyszenie czy Szkoła Językowa lub inna instytucja. Każdy z nich musi posiadać ważne Zezwolenie Organizatora Imprez Turystycznych, które uprawnia m.in. do zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Zezwolenie takie odnawia się corocznie dlatego należy zwrócić uwagę na jego aktualność.

Dlaczego to zezwolenie jest takie ważne?
Ustawa o Turystyce dokładnie reguluje sprawy związane z organizacją imprez – impreza to minimum dwie usługi turystyczne np. transport i nocleg, wyżywienie i usługa przewodnika… A jak sami wiemy kolonia czy obóz obejmuje kilka usług zatem instytucja bądź firma takie zezwolenie obowiązkowo powinna posiadać. Aby je uzyskać trzeba spełnić szereg wymagań, a najważniejsze z nich to okazanie się aktualnym Ubezpieczeniem Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora i Pośrednika Turystycznego lub Gwarancją Ubezpieczeniową. Bez tych dokumentów organ wydający, czyli Marszałek Województwa, nie wyda wspomnianego zezwolenia.
W wypadku losowych sytuacji, które mogą nastąpić w trakcie imprezy czy też przed jej rozpoczęciem ubezpieczenie zapewnia nam powrót do kraju jak i możliwy zwrot wniesionych kosztów. Mówiąc krótko – włożone środki pieniężne na wymarzony wakacyjny wyjazd przepadają wraz z zniknięciem firmy z rynku.

Jak sprawdzić czy organizator posiada stosowne zezwolenie?
Przede wszystkim należy o to zapytać potencjalnego organizatora i poprosić go o podanie numeru zezwolenia oraz nazwy organu wydającego. Następnie wystarczy zadzwonić do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego i zapytać czy zezwolenie jest ważne. Aktualność zezwolenia możemy również sprawdzić w ogólnie dostępnym spisie organizatorów dostępnym w Internecie prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki (Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych).

Kuratorium Oświaty
Każdy organizator jest zobowiązany do zgłoszenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży do Kuratorium Oświaty odpowiedniego dla siedziby lub zamieszkania organizatora. Wypoczynek należy zgłosić najpóźniej „na 21 dni przed” rozpoczęciem turnusu. Oczywiście można to sprawdzać choćby telefonicznie do odpowiedniego kuratorium względem miejsca organizowania kolonii czy obozu (tzn. jeśli kolonia jest organizowana w Zakopanem wówczas należy kontaktować się z kuratorium w Zakopanem). Na pisemny wniosek zainteresowanych Kuratorium Oświaty ujawnia imię i nazwisko
organizatora wypoczynku oraz jego dane teleadresowe (adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej). Tak na marginesie mówiąc jest to trochę „śmieszne”, gdyż dane te są tymi samymi co ogólnie dostępne w Centralnym Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych.

Opiekunowie
Pod czyją opieką zostawiamy naszą pociechę na te kilkanaście dni? Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są zobowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną dlatego też na kilka dni przed rozpoczęciem turnusu warto dopytać kim są opiekunowie, jakie mają doświadczenie, czy posiadają odpowiednie uprawnienia do opieki nad dziećmi i młodzieżą – ukończony pozytywnie kurs opiekuna/wychowawcy kolonii lub kierownika kolonii. W większości przypadków Organizatorzy z roku na rok zatrudniają tą samą sprawdzoną kadrę.
Warto również dopytać o liczbę opiekunów jaka będzie zapewniona podczas wypoczynku. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dokładnie określa, że
„Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może
przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków
bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej.
3. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego
wychowawcy nie może przekraczać 15 osób.
4. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega
zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej
opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i
stopnia niepełnosprawności”.

Opieka medyczna
Aktualnie nie ma ustawy, która reguluje wymogi dotyczące opieki medycznej na koloniach i obozach młodzieżowych. Dlatego też aktualnie opieka medyczna może być zapewniona poprzez podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taką opiekę lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki albo ratownika medycznego.

Zakwaterowanie
Dla większości z rodziców zakwaterowanie odgrywa znaczącą rolę przy wyborze oferty. Każdy z nas chciałby dla swego dziecka jak najlepsze warunki oraz szeroką bazę sportowo-rekreacyjną. Dotychczas kontrolę nad obiektami „sprawowano” poprzez nadanie karty kwalifikacyjnej obiektu. To ona stanowiła „wyznacznik jakości” zakwaterowania. W chwili obecnej karta ta nie jest już wymagana. Mimo wszystko wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej określającego wymagania wobec ośrodków wypoczynkowych i opieki pedagogicznej: „Obiekt musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku”.

Ubezpieczenie NNW i KL
Ubezpieczenie pod czas kolonii jest jednym z bardzo ważnych elementów oferty. Podpisując umowę warto zapytać jakim ubezpieczeniem objęte jest nasze dziecko na wyjeździe i jaką kwotę ono obejmuje. Jeśli okazałoby się, że ubezpieczenie jest zbyt niskie – warto dodatkowo się ubezpieczyć.

Transport
Kwestie transportu zawsze budzą największy niepokój rodziców. W niektórych przypadkach mamy transport autokarem, w innych pociągiem, a w jeszcze innych część trasy odbywa się pociągiem a część autokarem. Niezależnie jednak od wszystkiego podróż powinna odbyć się pod opieką pilota, konwojenta lub wychowawcy (jeden opiekun na 15 uczestników) Ważna jest również liczba kierowców jadących z dziećmi na danej trasie. Jest ona uzależniona od czasu przejazdu i ściśle określana odpowiednimi przepisami drogowymi. Podczas większości tras europejskich dzieciom towarzyszy dwóch kierowców, a na trasach dłuższych nawet trzech.
Przed rezerwacją obozu czy kolonii warto zwrócić uwagę na połączenia antenowe. Są to połączenia za pomocą których uczestnicy docierają do jednego wybranego miasta z którego odbywa się wyjazd głównego autokaru. Takie połączenia zazwyczaj odbywają się przy określonej minimalnej liczbie uczestników.

Kontrola Autokaru
Dotychczasowym wymogiem była kontrola sprawności autokaru przed wyjazdem zorganizowanym na wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Dokonywała jej policja, która wystawiała dokument potwierdzający sprawność autokaru. Aktualnie takiego wymogu już nie ma. Rodzice mogą we własnym zakresie zorganizować kontrolę sprawności autokaru prosząc o to najbliższą jednostkę policji. O planowanej kontroli należy powiadomić organizatora wyjazdu, gdyż w takiej sytuacji autokar będzie musiał wcześniej przyjechać na miejsce zbiórki. Kontrola sprawności pojazdu trwa kilkanaście minut lub dłużej, dlatego nieplanowane kontrole mogą znacznie opóźnić wyjazd.

Jednak każdy z rodziców wie najlepiej, że oprócz niezbędnych i wymaganych prawem oraz ustawami dokumentów czy zezwoleń, najlepszym z najlepszych zapewnień będzie polecenie organizatora przez innego rodzica, którego pociecha wyjechała i wróciła zadowolona z wakacji. A to samo już zweryfikuje tych rzetelnych i nierzetelnych Organizatorów. Oczywiście należy pamiętać, że nie na wszystko mamy wpływ i często losowe czynniki wpływają na bezpieczeństwo dzieci podczas zorganizowanego wyjazdu na wycieczki szkolne, zielone szkoły czy właśnie obozy, kolonie czy zimowiska…

Zatem Bezpiecznych Wakacji Wszystkim Życzymy!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Pilot i przewodnik turystyczny, miłośnik Ojcowa i Ojcowskiego Parku Narodowego - aktywnie działający w dziedzinie turystyki. Nowohucianin. Na co dzień właściciel biura podróży i agencji turystycznej Ecotravel.