Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

granty szwajcarskie w małopolskim
Nauka i innowacyjna gospodarka

Małopolskie liderem w realizacji grantów szwajcarskich

granty szwajcarskie w małopolskim
Foto: BKP. Creative Commons.
Blisko 1/3 wszystkich projektów realizowanych dzięki Grantowi Blokowemu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przypada na województwo małopolskie. Organizacje pozarządowe w regionie otrzymały dofinansowanie w wysokości 22,7 miliona i przeprowadziły 89 przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Taki zastrzyk finansowy wpłynął na ożywienie trzeciego sektora i pozwolił organizacjom podejmować więcej skutecznych działań.

Dlaczego małopolskie?
Województwo małopolskie zostało uznane za jeden z czterech regionów w Polsce znajdujących się na tzw. obszarze koncentracji geograficznej (także: województwa lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie). Zdaniem grantodawcy, projekty w tych częściach Polski należało szczególnie wspierać, by zwiększyć spójność społeczno-gospodarczą w skali kraju. „Fundusze szwajcarskie mają na celu pomagać organizacjom pozarządowym w kształtowaniu, już od najmłodszych lat, aktywnych, przedsiębiorczych, obywatelskich postaw lokalnych społeczności” – mówi Tomasz Argasiński z Fundacji Czarna Owca Pana Kota z Krakowa, która realizowała projekt „Trening czyni aktywistę”. „To takie małe regionalne rewolucje, w których mamy szczęście brać udział i możemy uwrażliwiać oraz zachęcać mieszkańców do włączania się w sprawy najbliższego otoczenia, sprawowania kontroli obywatelskiej nad władzą, świadomego korzystania z praw obywatelskich, angażowania się w wolontariat czy troszczenie się o świat zwierząt” – dodaje.

Organizacje pozarządowe, poprzez zrealizowane projekty, bardzo szeroko wspierały rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zajmowały się m.in. prawami uchodźców i imigrantów, usprawnianiem współpracy samorządów i obywateli, aktywizacją kobiet, dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, rozwojem wolontariatu czy prawami zwierząt. Co ważne, blisko 1/5 małopolskich projektów miała miejsce na obszarach wiejskich.

„Cieszy fakt, że na wsiach i w mniejszych miastach prężnie działają organizacje, które chcą realnie wpłynąć na podniesienie jakości życia na swoich terenach. Fundusze szwajcarskie wyszły im naprzeciw i w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) wydzielono osobną pulę środków dla małych, mniej doświadczonych organizacji” – mówi Karolina Malińska, przedstawicielka Operatora grantu.

Aby informować o 347 projektach realizowanych w całej Polsce dzięki funduszom szwajcarskim, powstał portal www.projektyobywatelskie.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.