Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Forum Ekonomiczne w Krynicy
Wydarzenia

XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój: Pokryzysowy świat – czas nowych liderów

Forum Ekonomiczne w Krynicy
Sesja Plenarna: Europa Środkowa w 2030: Rynki wschodzące czy rozwinięte gospodarki? XXIII Forum Ekonomiczne.
„Pokryzysowy świat – czas nowych liderów” – to hasło XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, które rozpocznie się już jutro o godzinie 14. Krynicka konferencja to jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomiczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej; miejsce, gdzie spotykają się najważniejsi politycy, przedstawiciele wielkiego biznesu oraz wpływowi ekonomiści i intelektualiści. XXIV Forum Ekonomiczne odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2014 w Krynicy-Zdrój.

W trakcie spotkania w Krynicy odbędzie się sześć sesji plenarnych, ponad 120 paneli dyskusyjnych, bloków tematycznych, wykładów zorganizowanych w ścieżkach tematycznych: makroekonomia, biznes i zarządzanie, forum energetyczne, innowacje, ochrona zdrowia, polityka międzynarodowa, Unia Europejska i jej sąsiedzi, państwo i reformy oraz nowa gospodarka.

Krynickiej konferencji będą towarzyszyły Forum Regionów, w którym uczestniczą samorządowcy z kilkunastu państw europejskich i Forum Inwestycyjne w Tarnowie, które rozpoczęło się w dniu dzisiejszym.

Debaty Forum Ekonomicznego
Debata Prywatni przedsiębiorcy i sukcesja poświęcona zostanie sukcesji w firmach prywat­nych. Paneliści podzielą się swoimi spostrzeżeniami o tym, jak należy się przygotować do przekazania majątku, jakich błędów uniknąć oraz jakie działania są skuteczne. W debacie udział zapowiedzieli: Paweł Blajer, Dziennikarz, TVN 24, Leszek Bać, Prezes Zarządu, BAĆ–POL S.A., Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu, Grupa Maspex Wadowice, Kazimierz Pazgan, Prezes Zarządu, Konspol Holding Sp. z o.o., Ewald Raben, Dyrektor Generalny, Raben Management Services Sp. z o.o. – Grupa Raben, Marek Świątkowski, Partner, Praktyka Prawa Spółek Handlowych, Fuzji i Przejęć, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

W debacie Nowy wymiar i wyzwania polskiej i europejskiej polityki energetycznej omówiony zostanie przyszły kształt miksów energetycznych w Unii Europejskiej – jaka będzie rola węgla, gazu ziemnego i energii atomo­wej w nadchodzących dekadach – jakie powinno być miejsce OZE w systemach energetycznych państw członkowskich. Poruszony zostanie także rozwój rynków energii i gazu w Europie – czy rynki mocy będą powszechnym elementem europejskich rynków energii – jakich zmian można oczekiwać w najbliższej przyszłości. W debacie udział zapowiedzieli: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, biznesalert.pl, Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA), Zdzisław Gawlik, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor, Ministerstwo Gospodarki, Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki, Agnes Csermely, Starszy Specjalista ds. Strategii, Grupa MOL, Węgry, Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, PGE Grupa Energetyczna S.A., Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A., Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka, Piotr Piela, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego, EY.

W XXI wieku będziemy świadkami szybszego niż kiedykolwiek rozwoju nowych technologii, które zmienią zachowania konsu­menckie, wpłyną na przemysł i odmienią światową gospodarkę. Jednak energia wciąż stanowi i będzie stanowić kluczowy czyn­nik rozwoju. Z tego powodu dobór technologii w istotny sposób wpłynie na wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo energetyczne oraz jakość życia milionów obywateli. Podczas dyskusji Polska energia w Europie. Czy energetyka potrzebuje innowacji? jej uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie czy innowacje w energetyce pomo­gą zbudować silną pozycję Polski na europejskim rynku. W debacie udział zapowiedzieli: Michał Kobosko, Redaktor Naczelny, Project Syndicate , Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki, Tadeusz Chmielniak, Przewodniczący, Politechnika Śląska, Komitet Problemów Energetyki PAN, Andrzej Czerwiński, Poseł, Sejm RP, Maciej Filipkowski, Wiceprezes w Dywizji IM, Samsung Electronics Sp. z o.o., Joost Leeflang, CEO, Philips, Holandia, Filip Thon, Prezes Zarządu RWE , Członek Zarządu RWE Retail, RWE S.A., Grzegorz Zieliński, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Szacuje się, że sprzedaż przez internet w 2016 r. będzie stanowić jedną piątą całkowitej sprzedaży detalicznej. To duże wyzwanie dla sklepów e–commerce, ale także dla firm oferujących usługi dla tego sektora. Zmiany dotyczą również tradycyjnych punk­tów sprzedaży, które stają się powoli mini centrami usługowy­mi. Uczestnicy panelu E–commerce i nowoczesne punkty usługowe będą dyskutowali o tych zmianach, ale i o wyzwaniach, które się z nimi łączą. W debacie udział zapowiedzieli: Grzegorz Cydejko, Publicysta, Forbes , Dariusz Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu, RUCH S.A., Michał Panowicz, Dyrektor Banku ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu Bankowości Detalicznej, mBank S.A., Aster Papazyan, Commercial Director CEE, PayU, Franciszek Hutten–Czapski, Senior Partner, Dyrektor Zarządzający, The Boston Consulting Group, Olgierd Wojtas, Industry Head, GOOGLE, Dariusz Żuk, Prezes Zarządu, Polska Przedsiębiorcza.

Ostatni kryzys pokazał, że polityka państwa wobec sektora finan­sowego, jakość regulacji i praktyki nadzorczej to elementy kluczo­we dla stabilności gospodarczej. Nadzór nad instytucjami finan­sowymi powinien przyglądać się nie tylko sytuacji poszczegól­nych podmiotów, ale zwracać uwagę, na te zjawiska makroeko­nomiczne, które stanowią potencjalne zagrożenie dla całego sys­temu finansowego. Ważne jest jednak, żeby nie przeregulować – mniej ścisłych regulacji może oznaczać większą skuteczność ich egzekwowania. Na temat roli nadzoru finansowego będą dysku­tować uczestnicy debaty – Komu potrzebny jest „supernadzór”? – czyli blaski i cienie nadzoru finansowego w Polsce – przedstawiciele świata polityki i sek­tora finansowego. W debacie udział zapowiedzieli: Marek Wierzbowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, Krzysztof Ostaszewski, Profesor, Illinois State University, USA, Andrzej Reich, Dyrektor, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Wiesław Rozłucki, Doradca Strategiczny, Rothschild, Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP, Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu, mBank S.A., Peter Tils, Prezes Zarządu Central and Eastern Europe, Deutsche Bank AG, Niemcy, Loukas Notopoulos, Członek Zarządu, Vivus Finance Sp. z o.o..

Karty przestały służyć jedynie do wypłacania gotówki z banko­matów, coraz częściej regulujemy nimi wszystkie zobowiązania. Nowe technologie mogą być korzystne dla wszystkich stron. Wydawcy kart zyskują dostęp do nowych grup potencjalnych klientów, partnerzy mogą oferować swoje usługi w połączeniu z innymi, budując tym samym trwałe relacje ze swoimi klienta­mi, a klienci otrzymują jeden instrument do realizacji codzien­nych potrzeb. Uczestnicy panelu przedstawią nowe różnorodne możliwości korzystania z kart płatniczych jako kart rabatowych, prepaidowych oraz lojalnościowych. W debacie Walka z gotówką – nowe funkcje starych kart udział zapowiedzieli: Anna Radwan, Prezes Zarządu, Fundacja Schumana, Bartosz Ciołkowski, Dyrektor Generalny Polskiego Oddziału MasterCard Europe, MasterCard, Anna Czerwińska, Dyrektor Finansowy; Prezes Zarządu Fundacji Festiwal Biegów, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Bogusław Czerwiński, Prezes Zarządu, Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, Dariusz Nalepa, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej, mBank S.A.,

Raport PwC „Analiza wpływu zjawiska piractwa treści wideo na gospodarkę w Polsce” został przygotowany na zlecenie Dystry­butorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ. Opracowanie doty­czy wpływu na gospodarkę tzw. internetowego piractwa tre­ści wideo, czyli funkcjonowania serwisów internetowych umoż­liwiających pobieranie lub oglądanie pełnowartościowych treści wideo bez licencji. W raporcie opisano i skwantyfikowano wpływ funkcjonowania tych podmiotów na polską gospodarkę, określo­no obecną skalę zjawiska, zidentyfikowano główne przyczyny i za­proponowano rozwiązania dla ograniczenia skali „piractwa”. W debacie Ile kosztuje piractwo? Ekonomiczne i społeczne skutki kradzieży własności intelektualnej udział zapowiedzieli: Jacek Socha, Wiceprezes, Partner, PwC, Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Maciej Maciejowski, Członek Zarządu, TVN S.A., Petra Mašínová, CEO, NEWTON Media, Czechy i Julien Verley, Prezes Zarządu, nc+, Francja.
Uczestnicy panelu Polityka klimatyczna UE a konkurencyjność i innowacyjność gospodarek państw unijnych chcą przyjrzeć się wyzwaniom, jakie wiążą się z przyjętym przez UE na lata 2013–14 Pakietem Energetyczno – Klimatycznym oraz projektem unijnego planu działania w za­kresie energii do roku 2050 (tzw. Energy Roadmap 2050). Chcą podjąć próbę naszkicowania możliwych konsekwencji polity­ki klimatycznej dla Polski i innych krajów UE, biorąc pod uwagę wpływ tej polityki na konkurencyjność gospodarki Unii Europej­skiej i jej rozwój gospodarczy, na bezpieczeństwo energetyczne, na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko a także na dobrobyt mieszkańców. W debacie udział zapowiedzieli: Wojciech Hann, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Środkowoeuropejski Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych, Deloitte, Jiri Feist, Dyrektor ds. Strategii, EP Energy, a.s., Czechy, Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bolesław Jankowski, Wiceprezes, Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o., Zbigniew Karaczun, Profesor, Prezes, Polski Klub Ekologiczny, Monika Morawiecka, Dyrektor Departamentu Strategii, PGE Grupa Energetyczna S.A., Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Bryony Worthington, Minister ds. Energii i Zmian Klimatycznych w Gabinecie Cieni, Wielka Brytania.

Rozwój infrastruktury, w tym elektroenergetycznych sieci prze­syłowych, to podstawa rozwoju gospodarki i gwarancja bezpie­czeństwa energetycznego każdego państwa. Niestety, inwesty­cje celu publicznego nie tylko w Polsce budzą sprzeciw społecz­ności lokalnych, często wspierany przez liderów opinii z różnych grup interesariuszy. Dlatego zapraszamy na dyskusję o tym, jak podczas inwestycji prowadzić dialog, angażować administrację publiczną oraz razem podjąć próbę odpowiedzi na pytanie czy w szczególnie uzasadnionych przypadkach regulacje prawne mogą zastąpić akceptację społeczną. W debacie Zgoda buduje, niezgoda… Jak skutecznie pozyskiwać akceptację społeczną dla inwestycji celu publicznego? udział zapowiedzieli: Przemysław Vonau, Dyrektor Zarządzający, Roland Berger Strategy Consultants, Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister, Ministerstwo Gospodarki, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor, Ministerstwo Gospodarki, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes, Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Tomasz Śmietanka, Burmistrz, Urząd Miejski w Kozienicach, Daivis Virbickas, Prezes Zarządu, LITGRID AB.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.