Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Kropla beskidów
Beskid Sądecki Natura Wydarzenia

Więcej czystej wody

Kropla beskidówZnamy zwycięzców dziewiątej edycji programu Funduszu Kropli Beskidu. 10 czerwca 2013 roku Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu wybrała dziewięć projektów, które otrzymają wsparcie finansowe. Zwycięskie propozycje mają charakter praktycznych działań, które przyczynią się do trwałej poprawy i poszanowania zasobów wodnych aktywnie angażując mieszkańców oraz instytucje. Łączna kwota przyznanych dotacji to prawie 120 000 złotych.

„W programie uczestniczą osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które mają pomysł na projekt angażujący społeczność lokalną w działania na rzecz ochrony dziedzictwa wodnego Beskidów. Pomagamy beneficjentom określić potrzeby i zdefiniować problemy do rozwiązania. Dostarczamy praktycznych umiejętności lokalnym liderom tak, aby mogli się podjąć aktywnej roli w planowaniu i realizowaniu projektów na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Dzięki naszej inicjatywie od wielu lat z sukcesem udaje nam się budować partnerstwo mające na celu angażowanie przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w działania wspólne na rzecz poszanowania zasobów wodnych jako impuls dla zrównoważonego rozwoju” – powiedziała Anna Woźniak, prezes fundacji Fundusz Partnerstwa.
Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Kropli Beskidu w latach 2005-2012 m.in. utworzono bądź zmodernizowano trzydzieści siedem źródełek wody mineralnej i pijalni, ustawiono 215 tablic informacyjnych, zrewitalizowano i udostępniono dwie mofety, oczyszczono 169 km brzegów rzek i potoków, posadzono ponad 2500 drzew i krzewów, zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci, zebrano ponad 500 sztuk worków ze śmieciami. Przeprowadzono 109 warsztatów na terenach zaangażowanych gmin. W realizacje projektów zaangażowało się 8 276 osób.

W tegorocznej edycji konkursu Funduszu Kropli Beskidu przyznano cztery dotacje I stopnia na inicjatywy edukacyjne oraz pięć dotacji II stopnia na projekty o charakterze inwestycyjnym, efektywnie poprawiające stan wód w rejonie Beskidu Sądeckiego, zgodne z wymogami ochrony środowiska i Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Przyznanie dotacji jednemu z projektów uzależnione jest od spełnienia wymogów zgłoszonych przez
Radę Programową FKB.

Dotacje I stopnia
– Projekt „Pocałuj żabkę w łapkę – nie bój żaby” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce.
– Projekt „Woda – temat rzeka” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żegiestowie.
– Projekt „Woda to nasz najcenniejszy skarb” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie.
– Kontynuacja projektu „Woda darem życia” realizowanego przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej.

Dotacje II stopnia
– Projekt „Poprawa warunków bytowania i rozrodu płazów i gadów na Kopciowej i renaturalizacja jeziorka w uroczysku Bradowiec oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa nt. roli podmokłych i zabagnionych terenów” realizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, koło w Krynicy, Zarząd: Kraków (SITLiD).
– Projekt „Zagospodarowanie źródła Pod Żelaznym Mostem” realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza.
– Projekt „Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej Słoneczne Krynica” realizowany przez Urząd Miasta Krynica Zdrój w imieniu Zarządu Osiedla Źródlana.
– Projekt „Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu przylegającego w miejscowości Andrzejówka” realizowany przez Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.
– Projekt „Zagospodarowanie ujęć naturalnej wody źródlanej-budowa mini pijalni wody Piwniczna -Zdrój” realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.