Rzyczanka, Beskid Mały, Małopolska

Fragment Potoku Rzyczanka w Beskidzie Małym (dawniej, bardzo dawno w 1782r. Rzicka bach).Wśród pospolitych na tym terenie piaskowców dostrzec można margle*, i to nie takie zwyczajne, ale z fukoidami. Co to są fukoidy? To ślady pozostawione przez zwierzęta, żyjące na dnie oceanu miliony lat temu. Są wśród nich ślady ślimaków, małży, wieloszczetów i skąposzczetów, które tu chodziły czy drążyły muliste dno. Siedząc dzisiaj w korycie potoku i patrząc na ślady, można sobie wyobrazić tamto bujne życie. Latem gęste zarośla i spadająca z wodospadów woda głuszą ruch samochodowy pobliskiej drogi i aż trudno sobie uświadomić, że jesteśmy tu i teraz.

Udostępnij

Patrząc dziś na lód i śnieg pokrywający potok, można też pomyśleć sobie o czasach znacznie nam bliższych, kiedy na tym terenie rozciągała się tundra, były surowe, śnieżne zimy, a potem przychodziły obfite w wodę roztopy. Potok zamienił się w rzekę wielkości Wisły, drążył dolinę i przemieszczał ogromne ilości żwiru i piasku kształtując dzisiejszy piękny krajobraz Beskidu Andrychowskiego.*margle – skały osadowe powstające w zbiornikach morskich lub jeziornych w wyniku nagromadzenia dużych ilości węglanu wapnia z domieszką substancji ilastych. Stosowane do wyrobu cementu i jako nawóz mineralny.


 

Tags: , , , , , ,