Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Kropla beskidów
Beskid Sądecki

Cenniejsza niż złoto

Woda. Zwykła woda. W wielu miejscach jest cenniejsza niż złoto, ponieważ decyduje o życiu. Niewielu z nas ma świadomość tego, że polskie zasoby wodne należą do jednych z najskromniejszych w Europie. Tym bardziej warto zauważyć skalę zaangażowania Funduszu Kropli Beskidu w ochronę wody w Beskidzie Sądeckim, który przekazał już na ten cel ponad milion złotych!

Udostępnij

5 marca wystartowała ósma edycja programu Fundusz Kropli Beskidu w ramach której przyznane zostaną granty o łącznej wartości stu dwudziestu tysięcy złotych. „Z doświadczeń naszej fundacji wynika, że konkurs małych dotacji jakie oferuje Fundusz Kropli Beskidu to bardzo skuteczna metoda aktywizacji społeczności lokalnych. Fundusz Kropli Beskidu nie tylko wspiera finansowo i merytorycznie inicjatywy obywatelskie, ale także promuje idee współpracy środowisk lokalnych, władz, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Inicjatywy realizowane w ramach tego programu, choć niewielkie w znaczący sposób przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego w regionie i do zmian w sposobach gospodarowania zasobami naturalnymi, w szczególności wodnymi. „ – powiedziała Anna Woźniak, prezes fundacji Fundusz Partnerstwa.

Fundusz aktywizuje mieszkańców i wspiera finansowo oraz merytorycznie przygotowane przez nich projekty, których celem jest poszanowanie i ochrona zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego. Wśród jedenastu zrealizowanych w 2011 roku projektów, znalazł się unikalny w skali Polski projekt zagospodarowania i ochrony mofet w Tyliczu, czyli miejsc, w których z licznych, bardzo głębokich, zalanych wodą szczelin w ziemi wydobywa się dwutlenek węgla. Dzięki projektowi zrealizowanemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tylicza zwrócono uwagę na występujące wyłącznie na terenie Beskidu Sądeckiego mofety. Projekt wpisał się na listę miejsc charakterystycznych dla regionu, tworząc interesujący szlak wędrówek pieszych i rowerowych urozmaicając atrakcje zarówno dla mieszkańców jak i turystów. „Od 2005 do 2011 roku dzięki Funduszowi Kropli Beskidu m.in. umocniono 430 metrów i oczyszczono 150 km brzegów koryt rzek i potoków, utworzono 5 zielonych klas przy szkołach oraz 13 ścieżek edukacyjnych o łącznej długości ok. 10 kilometrów, posadzono ok. 2 tysięcy drzew i krzewów, a także przeszkolono ok. 2300 osób i wiele innych. Wieloletnia historia programu dowodzi, że społeczności lokalne mogą skutecznie działać razem na rzecz wspólnego dobra, jakim jest dziedzictwo naturalne Beskidów” – kontynuuje Anna Woźniak.

Fundusz Kropli Beskidu jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji takich, jak szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe z czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad. Projekty zgłaszane są w dwóch kategoriach:
* dotacje I stopnia, do kwoty 5 000 złotych, przeznaczone na projekty edukacyjne;
* dotacje II stopnia, do kwoty 25 000 złotych, na projekty przynoszące mierzalne efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego.

Termin składania wniosków upływa 13 kwietnia 2012 r. Środki przyznane na projekty w ramach dotacji I stopnia powinny zostać wykorzystane do 31 grudnia 2012 roku, w przypadku dotacji II stopnia do 30 kwietnia 2013 roku.

Regulamin Funduszu Kropli Beskidu oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie: www.ffp.org.pl oraz www.fkb.org.pl.
Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 r. przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce: Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz fundacje: Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.