Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Kropla beskidów
Beskid Sądecki Góry Natura

Ochronić zasoby wodne w Beskidzie Sądeckim

Kropla beskidówOchrona zasobów wodnych w Polsce jest prawdziwym wyzwaniem. Są one szczupłe, a niedobory wody uderzają nie tylko w środowisko naturalne, ale również w naszą gospodarkę. Fundusz Kropli Beskidu starając się chronić zasoby wodne w Beskidzie Sądeckim, od 2005 roku wydał na ten cel milion sto tysięcy złotych! I nie jest to jeszcze koniec – właśnie rozpoczęła się kolejna, IX edycja programu dotacyjnego.

Fundusz ten aktywizuje mieszkańców gmin Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna i Rytro dofinansowując projekty przez nich przygotowane. Są one przez nie prowadzone i mają na celu poszanowanie i ochronę zasobów wodnych Beskidu Sądeckiego. W 2012 roku Fundusz przyznał dotacje 10 projektom, prowadzonym przez organizacje pozarządowe oraz instytucje takie jak: szkoły, przedszkola, domy kultury, kluby młodzieżowe i sportowe w czterech gminach w Beskidzie Sądeckim – Krynicy Zdroju, Muszynie, Piwnicznej i Rytrze. Wsparcie Funduszu kierowane jest głównie do społeczności tych gmin, ale możliwe jest również zgłaszanie i realizacja projektów partnerskich razem z innymi gminami z rejonu zlewni rzeki Poprad. Jednak partnerem wiodącym (wnioskodawcą) powinna być organizacja z terenu gmin: Krynica Zdrój, Muszyna, Rytro lub Piwniczna Zdrój.

„Fundusz Kropli Beskidu nie tylko wspiera finansowo i merytorycznie inicjatywy proekologiczne, ale także promuje idee współpracy wielu środowisk: lokalnych władz, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Z naszego już prawie dziewięcioletniego doświadczenia wynika, że właśnie te – z pozoru niewielkie – inicjatywy lokalne przekładają się na znaczące efekty dla ochrony środowiska naturalnego w regionie i wzrost zaangażowania lokalnej społeczności w ochronę zasobów wodnych. Podczas VIII edycji programu udało się zagospodarować kolejne ujęcia źródeł wody m.in. w Tyliczu, Krynicy-Zdrój, Piwnicznej. W projektach edukacyjnych uczniowie położyli szczególny nacisk na badanie składu chemicznego wody, a także brali czynny udział w konkursach plastycznych i przyrodniczych o tematyce ochrony zasobów wodnych. Jesteśmy przekonani, że rok 2013 przyniesie kolejne ciekawe projekty, na których efekty już nie możemy się wspólnie doczekać” – powiedziała Anna Woźniak, prezes fundacji Fundusz Partnerstwa.

W ramach IX edycji programy można składać projekty w jednej z w dwóch kategorii:
• dotacje I stopnia, do kwoty 5 000 złotych, przeznaczone na projekty edukacyjne
• dotacje II stopnia, do kwoty 25 000 złotych, na projekty przynoszące mierzalne
efekty w postaci poprawy stanu wód Beskidu Sądeckiego.

Termin składania wniosków przez organizacje pozarządowe upływa 19 kwietnia 2013 roku. Środki przyznane na projekty w ramach dotacji I stopnia powinny zostać wykorzystane do 31 grudnia 2013 roku, w przypadku dotacji II stopnia do 30 kwietnia 2014 roku. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu, w skład której wchodzą przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Starym Sączu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Oddział w Starym Sączu, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu, firm systemu Coca-Cola, oraz Funduszu Partnerstwa.

22 marca 2013, z okazji Światowego Dnia Wody, w Krynicy-Zdroju zostanie zorganizowana konferencja „Chrońmy wodny skarb Beskidu” (Hotel Krynica, Park Sportowy 3). Jej celem jest:
• zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony wyczerpujących się zasobów wodnych,
• zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych,
• promocję postaw ekologicznych oraz
• wypromowanie wspólnego i efektywnego działania na rzecz ochrony zasobów
wodnych młodszego i starszego pokolenia.

Fundacja Fundusz Partnerstwa, która zarządza Funduszem Kropli Beskidu, wspiera organizacje oraz osoby, które zdecydują się przystąpić do projektu, np. poprzez organizowane warsztaty prowadzone przez ekspertów ochrony zasobów wodnych, porady indywidualne dotyczące np. wypełniania wniosków. Podczas szkoleń można poznać formy ochrony środowiska wodnego, zasady przygotowywania projektów, ubiegania się o dotacje, sposoby realizacji projektów oraz rozliczania otrzymanych od Funduszu środków finansowych.

Regulamin Funduszu Kropli Beskidu oraz dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie: www.ffp.org.pl oraz www.fkb.org.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.