Tenczyn – plany zabezpieczenia ruin zamku w 2016 roku

Baszta Grunwaldzka Zamek Tenczyn

Zamek Tenczyn. Foto: Maciej Stępowski.

Gmina Krzeszowice złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny wniosek o udzielenie dotacji na zabezpieczenie zamku Tenczyna Planowane prace skupiają się głównie w rejonie zamku górnego. Na zamku dolnym mają objąć Barbakan i Basztę Grunwaldzką.

We wniosku na 2016 r. przewidziano następujący zakres robót:

Barbakan
Rekonstrukcja łuku bramy wjazdowej zgodnie z jego historycznym wyglądem, rekonstrukcja renesansowego
krenelaża, wykonanie barierek od strony wewnętrznej krenelaża, wykonanie mostka komunikacyjnego przy narożniku budynku północno-zachodniego.

zamek Tenczyn rekonstrukcja zabezpieczenie 2016

Budynek północno-zachodni zamku Tenczyn
Odgruzowanie pomieszczeń, odtworzenie części brakujących ścian oraz okratowanie otworów drzwiowych.

zamek Tenczyn rekonstrukcja zabezpieczenie 2016

Wschodnie skrzydło mieszkalne
Odtworzenie renesansowych schodów prowadzących z dziedzińca na piętro, reperacja ścian (w szczególności ścian muru kurtynowego pomiędzy dziedzińcem i kaplicą zamkową do pełnej wysokości z obydwu stron).

zamek Tenczyn rekonstrukcja zabezpieczenie 2016

zamek Tenczyn rekonstrukcja zabezpieczenie 2016

Kaplica
Odgruzowanie wnętrza i reparacja murów do poziomu ich korony.

Baszta Grunwaldzka
Naprawa ściany nr 45 do poziomu attyki. Jest to ostatnia ze ścian Baszty Grunwaldzkiej która nie była objęta remontem (na załączonym szkicu widnieje również attyka która nie będzie na razie odtwarzana).

zamek Tenczyn rekonstrukcja zabezpieczeenie 2016

zamek Tenczyn rekonstrukcja zabezpieczeenie 2016

Baszta Dorotka
Naprawa ścian baszty oraz przyległego do niej od zachodu muru zewnętrznego zamykającego północne skrzydło zamku

zamek Tenczyn rekonstrukcja zabezpieczenie 2016

zamek Tenczyn rekonstrukcja zabezpieczenie 2016

Obszary objęte planowanym remontem w ramach VII etapu na planie zamku Tenczyn.

Celem VII etapu prac jest doprowadzenie do udostępnienia obiektu. Ma się to przyczynić do utrzymania jego turystycznego charakteru utrwalając w ten sposób wiedzę o historii i tożsamości kulturowej. Pozwoli również na harmonijne funkcjonowanie zabytku we współczesnym otoczeniu.

W złożonym wniosku czytamy: „Po przeprowadzeniu niezbędnych prac, ruiny będą ogólnie dostępne. Udostępnienie turystom kolejnych części zamku będzie możliwe po zakończeniu wszystkich prac objętych aktualnie składanym wnioskiem”. W składanym wniosku Gmina Krzeszowice przewiduje również stworzenie w przyszłości na Tenczynie sali wystawowo-muzealnej. Mają być w niej prezentowane eksponaty ilustrujące historię zamku. Powstałaby ona przy współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną zabytków i upowszechnianiem lokalnej historii i kultury. Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” działające na rzecz zachowania zamku Tenczyn już zadeklarowało chęć współpracy w realizacji powyższych celów. „Jeśli Gmina Krzeszowice będzie potrzebowała jakiejkolwiek pomocy której będziemy mogli udzielić w ramach środków jakimi dysponujemy, z przyjemnością włączymy się do projektu” – czytamy na stronie stowarzyszenia.

Źródło: Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”.

 

Tags: , , , ,

 
 

About the author

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.

More posts by

 

 

 

Add a comment

required

required

optional


 
 

Malopolska24.pl: O nas | Nasze wartości | Redakcja | Autorzy | Dołącz do nas | Patronat medialny | Materiały promocyjne | Kontakt   

Kategorie: Case Study | Historia | Kultura | Ludzie | Natura | Nauka i innowacje | Od Redakcji | Turystyka: Miejsca które warto zobaczyć:
Góry, Małopolska malowana, Zamki, dwory, pałace | Wydarzenia