Jak donosi Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn, w trakcie VI etapu prac zabezpieczających ruiny zamku Tenczyn dokonano ciekawych odkryć.

Obecnie reperowana jest wschodnia ściana dziedzińca: odtwarzane jest lico muru, przemurowywane nadproża otworów drzwiowych i strzelnic skrzydła mieszkalnego. Zdjęto uszkodzone schody prowadzące z dziedzińca na piętro budynku mieszkalnego. Pod nimi odkryto relikty oryginalnych schodów renesansowych.

etap VI zamek Tenczyn

etap VI zamek Tenczyn

W południowej ścianie dziedzińca zamku górnego zachowały się fragmenty renesansowych stopni schodów jakie były na Tenczynie w czasach jego świetności.

etap VI zamek Tenczyn

etap VI zamek Tenczyn

Rekonstruowane jest również sklepienie które zapadło się na początku bieżącego roku. Powodem katastrofy były uszkodzenia płyty zabezpieczającj wykonanej w latach 60 ubiegłego wieku.

etap VI zamek Tenczyn

Sklepienie nad częścią mieszkalną jest już oczyszczone z zalegającego gruzu i przygotowane do trwałego zabezpieczenia.

etap VI zamek Tenczyn

Jednocześnie w rejonie Bramy Nawojowej prowadzone są wykopy dzięki którym odsłonięto fragmenty krużganków. Odkrycia jakich dokonano w trakcie robót znacznie wzbogacają wiedzę na temat Tenczyna który jak dotychczas nie był gruntownie przebadany archeologicznie.

Źródło: Stowarzyszenie Tenczyn.

 

Tags: , , , , ,