Podkowiec Mały Sądecczyzna

Podkowiec mały. Foto: Lylambda, Creative Commons.

Chiropterolodzy (specjaliści zajmujący się badaniem nietoperzy) z Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z Wrocławia zakończyli coroczne, letnie monitorowanie koloni nietoperzy na terenie Sądecczyzny.

W ramach tegorocznych badań kolonie Podkowca małego zanotowano w m.in. Boguszy, Bukowcu, Dubnem, Jaworkach, Kamionce Małej, Kamionce Wielkiej, Krościenku, Krynicy, Królowej Górnej, Łabowej, Łącku, Łukowicy, Nawojowej, Wierchomli, Wojkowej, Złockiem, Nocka dużego w Jazowsku, Krynicy, Łącku, Nawojowej, Rożnowie, Ujanowicach, Nocka orzęsionego w Nawojowej, Wierchomli.

W latach 90-tych, zlokalizowano w Polsce tylko jedną kolonię rozrodczą podkowca małego w cerkwi w Jaworkach. Od tego czasu przeprowadzono wiele remontów, zamontowano setki adaptacji, aby nietoperze miały odpowiednie warunki bytowania. Dzisiaj na terenie tzw. „Krainy Podkowca” żyje ponad 10 tys. osobników, w tym połowa na terenie ziemi Sądeckiej. „Kraina Podkowca” to tereny na których zachowały się najcenniejsze siedliska podkowca małego, miejsca gdzie zwierzęta te czuja się dobrze, a ludzie są im życzliwi. Obszar ten obejmuje Sudety, Karpaty i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Naukowcy na tych terenach podejmują działania mające na celu ochronę populacji zagrożonych nietoperzy, w szczególności podkowca małego, nocka orzęsionego, nocka dużego, oraz tworzą warunki do wzrostu ich liczebności.

Więcej na temat „Krainy Podkowca” na stronie www.podkowiecplus.pl.

 

Tags: , , , , , , ,