Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Kropla beskidów
Beskid Sądecki Natura Wydarzenia

Znamy zwycięzców programu grantowego Fundusz Kropli Beskidu

Kropla beskidów
Pamiętacie nasz artykuł „Cenniejsza niż złoto”? Donosiliśmy w nim o szczupłych zasobach wody w Polsce i opisywaliśmy inicjatywę Funduszu Kropla Beskidów.
Przypomnijmy, Fundusz ten uruchomił 8. edycję programu grantowego, którego celem jest ochrona zasobów wodnych w Beskidzie Sądeckim. Dziś mamy przyjemność ogłosić zwycięskie projekty.

Udostępnij

Rada Programowa Funduszu Kropli Beskidu wyłoniła osiem zwycięskich projektów w ramach ósmej edycji programu. Najciekawsze propozycje mają charakter praktycznych działań, które przyczynią się do trwałej poprawy i poszanowania zasobów wodnych aktywnie angażując mieszkańców oraz instytucje. W tegorocznej edycji konkursu przyznano cztery dotacje I stopnia na inicjatywy edukacyjne oraz cztery dotacje II stopnia na projekty o charakterze inwestycyjnym, efektywnie poprawiające stan wód w tym rejonie Beskidu Sądeckiego (zgodne z wymogami ochrony środowiska i Ramowej Dyrektywy Wodnej). Łączna kwota przyznanych dotacji to 120 000 zł. Przyznanie dotacji kolejnym dwóm projektom uzależnione jest od spełnienia wymogów zgłoszonych przez Radę Programową FKB.

Środki w ramach dotacji I stopnia (do 5 tysięcy złotych) powinny być wykorzystane do 31 grudnia 2012 roku, a w przypadku dotacji II stopnia (do 25 tysięcy złotych) do 30 kwietnia 2013 roku. Organizacje, których programy otrzymały wsparcie mogą również liczyć na pomoc merytoryczną ze strony Fundacji Fundusz Partnerstwa zarządzającej Funduszem Kropli Beskidu.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Kropli Beskidu w 2012 roku:

Nagrody I stopnia:
Grantobiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce
Tytuł projektu: Hej bystra woda! Wspólna woda-wspólne możliwości
Gmina: Krynica-Zdrój

Grantobiorca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej
Tytuł projektu: Woda darem życia
Gmina: Krynica-Zdrój

Grantobiorca: Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa
Tytuł projektu: Żegiestów Zdrój – uzdrowisko wodą pisane
Gmina: Muszyna

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza
Tytuł projektu: Atlas wód mineralnych Muszyny, Krynicy i Tylicza
Gmina: Krynica Zdrój

Nagrody II stopnia:
Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Tylicza
Tytuł projektu: Zagospodarowanie źródła Bradowiec
Gmina: Krynica-Zdrój

Grantobiorca: Zarząd Osiedla Źródlana w Krynicy-Zdroju
Tytuł projektu: Zagospodarowanie grupy 5 źródeł wody mineralnej w obrębie os. Źródlana
Gmina: Krynica-Zdrój

Grantobiorca: Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju
Tytuł projektu: Zagospodarowanie ujęcia źródła wody słodkiej u „Stóp figury Matki Boskiej w Oblazie” przy ul. Daszyńskiego w Piwnicznej-Zdroju
Gmina: Piwniczna-Zdrój

Grantobiorca: Stowarzyszenie Młodów-Głębokie
Tytuł projektu: U źródeł Św. Kingi – kontynuacja zadania
Gmina: Piwniczna-Zdrój

Grantobiorca: Gmina Rytro w im. Rady Sołeckiej Wsi Sucha Struga – przyznanie dotacji uwarunkowane spełnieniem wymogów zgłoszonych przez Radę Programową
Tytuł projektu: Zielony brzeg Popradu – zagospodarowanie prawego brzegu rzeki Poprad w miejscowości Sucha Struga
Gmina: Rytro

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Żegiestowie – przyznanie dotacji uwarunkowane spełnieniem wymogów zgłoszonych przez Radę Programową
Tytuł projektu: Oczyszczenie oraz zagospodarowanie otoczenia potoku Żegiestowskiego pomiędzy dwoma zaporami rumoszowymi w centrum wsi.
Gmina: Muszyna

Tak opisuje program Anna Woźniak, prezes Fundacji Fundusz Partnerstwa: „W programie uczestniczą osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które mają pomysł na projekt angażujący społeczność lokalną w działania na rzecz ochrony dziedzictwa wodnego Beskidów. Pomagamy beneficjentom określić potrzeby i zdefiniować problemy do rozwiązania. Dostarczamy praktycznych umiejętności lokalnym liderom tak, aby mogli się podjąć aktywnej roli w planowaniu i realizowaniu projektów na terenie czterech gmin w Beskidzie Sądeckim: Krynicy-Zdroju, Muszyny, Piwnicznej i Rytra. Dzięki naszej inicjatywie od wielu lat z sukcesem udaje nam się budować partnerstwo mające na celu angażowanie przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w działania wspólne na rzecz poszanowania zasobów wodnych jako impuls dla zrównoważonego rozwoju”.

Fundusz Kropli Beskidu został zainicjowany w 2005 r. przez firmy systemu Coca-Cola w Polsce: Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska oraz fundacje: Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa. Środki finansowe przeznaczone na działalność Funduszu Kropli Beskidu w okresie 2005 – 2011 r. wyniosły łącznie 980 tysięcy złotych. W tym czasie dzięki wsparciu Funduszu zrealizowano 73 projekty, m.in. utworzono bądź zmodernizowano trzydzieści źródełek wody mineralnej i pijalni, zrewitalizowano i udostępniono dwie mofety, oczyszczono 148 km brzegów rzek i potoków, zbudowano pięć zielonych klas, przeprowadzono 46 szkoleń oraz wytyczono szesnaście ścieżek edukacyjnych. W realizacje projektów zaangażowało się siedem i pół tysiąca osób.. Łącznie z grantami w 2012 roku suma finansowania wniesiona przez Fundusz Kropli Beskidu osiągnęła 1 100 000 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.