Pierwiastki i surowce krytyczne – małopolskie innowacje

Fotowoltaiczne 'drzewo' w Styrii, Austria

Fotowoltaiczne 'drzewo' w Styrii, Austria.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, grupa energetyczna Tauron oraz dwie firmy górnicze: KGHM Polska Miedź i ZGH Bolesław stworzą spółkę „Pierwiastki i Surowce Krytyczne”. Jej zadaniem będą badania nad technologiami wytwarzania paneli solarnych.

O zawarciu porozumienia w sprawie powołania wspólnej spółki celowej poinformowała w piątek grupa Tauron. Nowy podmiot ma być platformą współpracy tworzących spółkę firm w pracach studialnych, badawczych i rozwojowych, dotyczących uzyskiwania i przetwórstwa pierwiastków krytycznych (występujących w śladowych ilościach w przyrodzie) oraz produkcji i sprzedaży innowacyjnych paneli solarnych.

„Korzystne wyniki badań będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o zaangażowaniu się grupy Tauron w wytwarzanie paneli solarnych, co pozwoliłoby na poszerzenie naszej oferty produktowej oraz wejście na nowe rynki” – poinformowała w piątek wiceprezes grupy ds. strategii i rozwoju, Joanna Schmid.

Ogniwo fotowoltaiczne

Ogniwo fotowoltaiczne.

Tauron stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii – jednym z przemawiających za tym argumentów jest coraz bardziej restrykcyjna polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Do 2020 r. Tauron chce mieć 800 megawatów mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

Oprócz m.in. farm wiatrowych, elektrowni wodnych oraz spalania biomasy, grupa rozważa również korzystanie z najnowocześniejszych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wspólna z AGH i górniczymi firmami spółka ma między innymi dostarczyć wiedzę na temat surowców niezbędnych do produkcji paneli solarnych.

Intencją wspólnego projektu jest również inwentaryzacja krajowych zasobów pierwiastków krytycznych, stanowiących kluczowy element instalacji fotowoltaicznych, opracowanie i wybór technologii ich pozyskiwania oraz stworzenie studium wykonalności wytwarzania paneli solarnych.

Elektrownia słoneczna w bazie lotniczej w Nellis USA

Elektrownia słoneczna w Nellis, USA.

Przedstawiciele grupy prognozują, że przyszłe wykorzystanie paneli fotowoltaicznych przy produkcji energii elektrycznej pozwoliłoby Tauronowi na ograniczenie ryzyka wynikającego z polityki energetyczno-klimatycznej UE i umożliwiłoby rozwój segmentu rozproszonych źródeł wytwórczych o mniejszej mocy, instalowanych bezpośrednio u odbiorców końcowych.

Panele fotowoltaiczne uznawane są za nowoczesny i ekologiczny sposób pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Zalety fotowoltaiki to przede wszystkim całkowity brak emisji zanieczyszczeń oraz możliwość znaczącego zmniejszenia wydatków na prąd.

Tekst pochodzi z serwisu PAP – Nauka w Polsce. Zdjęcia z Wikipedii.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

 
 

About the author

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.

More posts by

 

 

 

Add a comment

required

required

optional


 
 

Malopolska24.pl: O nas | Nasze wartości | Redakcja | Autorzy | Dołącz do nas | Patronat medialny | Materiały promocyjne | Kontakt   

Kategorie: Case Study | Historia | Kultura | Ludzie | Natura | Nauka i innowacje | Od Redakcji | Turystyka: Miejsca które warto zobaczyć:
Góry, Małopolska malowana, Zamki, dwory, pałace | Wydarzenia