Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Wydarzenia

Czas na zmiany – wpłyń na rozwój subregionów województwa małopolskiego

W województwie małopolskim rozpoznano 4 subregiony: tarnowski, sadecki, podhalański, Krakowski Obszar Metropolitalny oraz Małopolskę Zachodnią. Trwają właśnie pracę nad strategiami rozwoju tych subregionów. Aby je zakończyć i uruchomić wdrożenie strategii, potrzebna jeszcze jednego – konsultacji z mieszkańcami. Potrwają one do 17 grudnia 2012 roku, więc to na prawdę ostatnia chwila, aby mieć wpływ na rozwój tych subregionów.

Co zrobić, aby pomóc w tworzeniu dokumentów? Wystarczy zapoznać się z krótkimi podsumowaniami strategii platformie CyfrowaDemokracja.pl (linki do poszczególnych artykułów poniżej) i wziąć udział w ankiecie na ich temat. Nadchodzi czas na zmiany – sam zdecyduj jakie.

Góry Atrakcji – pomóż w napisaniu strategii ich rozwoju

Trwają właśnie prace nad strategią rozwoju dla subregionu Podhalańskiego. Co pomoże przyciągnąć najwięcej turystów: Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, Magia Ziół, Festina Lente – Festiwal Wolnego Życia? A może należałoby pójść w jeszcze inną stronę?

W pracach nad Torfowiskami Orawsko – Nowotarskimi biorą udział nie tylko gminy, ale także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się ochroną przyrody. Wszystkie produkty turystyczne koncentrują się na torfowiskach – budowa nowych ścieżek rowerowych, wytyczanie, budowa i modernizacja szlaków pieszo-rowerowych, powstanie ścieżek edukacyjnych, chronienie przyrody, powstanie Centrum Torfu, (składającego z Muzeum Torfu, odkrywek pokazujących budowę torfowiska, sezonowego zakładu kąpieli borowinowych oraz umożliwiającej przejażdżki kolejką wąskotorową).
Produkty turystyczne skupione w grupie Magia Ziół opierają się na biologii, historii, zastosowaniach rozmaitych roślin. Zioła są pretekstem do pokazania starych zwyczajów i receptur czy ginących zawodów i umiejętności. Na bazie tych produktów tworzona jest zarówno kilkudniowa oferta pobytowa, jak również oferta atrakcyjnego spędzenia kilku godzin (warsztaty zielarskie, degustacje, pokazy, wycieczki przyrodniczych w Pieniny).

W ramach całego przedsięwzięcia Festina Lente – Festiwal Wolnego Życia, organizowane będą liczne imprezy, tworzące ofertę zagospodarowania czasu wolnego w kurortach. Festiwal ma na celu pokazanie alternatywy dla wielkomiejskiego stylu życia, Festiwal ma być rozciągniętym w czasie i przestrzeni zestawem zaplanowanych i skoordynowanych ze sobą wydarzeń z czterech obszarów tematycznych (zdrowie, piękno, kultura i kulinaria).

Organizatorzy zdają sobie sprawę, że jedną z najważniejszych branż w subregionie Podhalańskim jest turystyka, a mieszkańcy tego regionu są ekspertami w tej kwestii. Dlatego proszą o wsparcie i wzięcie udziału w ankiecie dostępnej pod adresem: http://www.cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/gory-atrakcji-na-podhalu.

Zbiornik możliwości – pomóż w pisaniu strategii

Partnerstwo Małopolska Zachodnia zamierza wdrożyć strategię, której celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców i stworzenia atrakcyjnego miejsca turystycznego. Aby ten dokument mógł przynieść realne zmiany, potrzebna jest opinia mieszkańców tego subregionu.

Partnerstwo planuje rozwój subregionu w oparciu o Zbiornik Świnna Poręba, dziedzictwo kulturowe regionu, atrakcyjne tereny przyrodnicze (np.: Park Krajobrazowy Beskidu Małego), jak również położenie w pobliżu aglomeracji Krakowa i Katowic, a także Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Plany wiązane z zakończeniem budowy zbiornika Świnna Poręba dotyczą sześciu obszarów: turystyki, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; komunikacji; porządek publiczny i bezpieczeństwo; kultura; ład przestrzenny.

Planowanymi inwestycjami w obrębie subregionu Małopolska Zachodnia są: Kompleks Turystyczny Jaszczurówka nad Zbiornikiem Świnna Poręba; system ścieżek i szlaków pieszo-rowerowych wokół Zbiornika Świnna Poręba; Żeglarski Ośrodek Szkoleniowy w Brańkówce nad Zbiornikiem Świnna Poręba.

Co zrobić, aby pomóc w pisaniu dokumentu? Należy zapoznać się ze skróconą strategią i wziąć udział w ankiecie na jej temat. Wszystkie informacje można odnaleźć na stronie http://www.cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/swinna-poreba-w-malopolscezachodniej.

TarnówZdrowo i aktywnie w Tarnowskim – pomóż w pisaniu strategii rozwoju.

Partnerstwo Subregionu Tarnowskiego pracuje właśnie nad Strategią Planowania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Tarnowskiego. Aby móc dokonać zmiany rzeczywistości, potrzebne są opinie mieszkańców subregionu.

Partnerstwa pragnie optymalnie wykorzystać zasoby, którymi dysponuje, oraz skuteczne wykorzystać możliwości zewnętrzne dla wsparcia rozwoju społecznego i ekonomicznego subregionu tarnowskiego. Prace skupiać się mają w trzech obszarach: turystyka i rekreacja, medycyna oraz przedsiębiorczość i przemysł.

Głównym celem obszaru Turystyka i rekreacja jest zbudowanie systemu obsługi ruchu turystycznego i promocji poprzez ukazanie gościom subregionu jako miejsca, które warto odwiedzić ze względów zdrowotnych oraz stworzenie kompleksowej oferty dla turystyki aktywnej.

W obszarze Medycyna najistotniejszą kwestią jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowych usług z zakresu medycyny i opieki nad osobami starszymi w ramach usługi Centrum E-Zdrowia. W jego skład wchodzić będą systemy teleopieki, telemonitoringu i telekonsultacji.
W ramach przedsiębiorczości i przemysłu powstać ma systemu wsparcia pomysłodawców i innowatorów w ramach Parku Naukowo – Technologicznego „INFO-TECH-MED”. Planowana jest rrównież budowa obiektów tego parku. Będzie to zaplecze dla transferu wiedzy i tworzenia innowacji, które będzie służyło kreowaniu i rozwijaniu nowych technologii, produktów i usług opartych na wiedzy.

Aby dokument strategii przyniósł rzeczywistą, pozytywną zmianę w regionie, potrzebna jest Państwa opinia, dlatego zapraszamy do zapoznania się ze skróconą strategią (dostępne na platformie CyfrowaDemokracja.pl), a następnie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety na stronie: http://www.cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/subregion-tarnowski-miejsce-zdrowia-i-aktywnego-wypoczynku.

Kreatywny Kraków – pomóż w pisaniu strategii!

Na co postawić w Krakowie, by gospodarka zmieniła oblicze? Zapraszamy do aktywnego udziału w pisaniu Strategia Planowania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Partnerstwa Subregionu Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

W oparciu o europejskie trendy na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego budowane są trzy partnerstwa w branży kreatywnej skupiającej się na edukacji, nowoczesnym wzornictwie oraz na innowacji poprzez tworzenie Centrum Designu w Krakowie, Centra Kreacji i Innowacji oraz działania na rzecz wzrostu dostępu do kultury i edukacji.

Nadrzędnym celem Partnerstwa jest stymulowanie i wzmacnianie powiązań pomiędzy sektorami w celu podnoszenie konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Ponad to, zadaniem Partnerstwa jest stymulowanie gospodarki, wsparcie rozwoju kreatywnej ekonomii poprzez włączenie innych branż do współdziałania i kreowania, wzrost dostępu do kultury, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, budowanie nowej marki opartej o dziedzictwo kulturowe i turystykę miejsca, promocja sztuki na arenie międzynarodowej wykorzystująca technologię i innowacje.

Planowanymi inwestycjami w Subregionie, które pozwolą na spełnienie celów strategii, są Gminne Eko-Centra Innowacji i Kreatywności, Krakowskie Centrum Nauki – Park Życia, Małopolskie Centrum Kreatywności i Designu (MCKiD) oraz Małopolski Design Lab (MDL).

Aby dokument strategii przyniósł rzeczywistą, pozytywną zmianę w regionie, potrzebna jest Państwa opinia, prosimy o wzięcie udziału w konsultacjach. Pomoże to w udoskonaleniu Strategii subregionu, czyniąc ją dokumentem użytecznym. Wszystkie informacje na stronie: http://www.cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/kreatywnie-w-krakowie.

Festiwal wina? – pomóż w pisaniu strategii rozwoju subregionu nowosądeckiego!

Trwają właśnie prace nas „Strategią Planowania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Partnerstwa Nowosądeckiego”. Aby mogła spełnić wszystkie swe cele – niezbędna jest Państwa pomoc!

Strategia ma za zadnia umożliwić stworzenie na Sądecczyźnie kompleksowej oferty zagospodarowania czasu wolnego, stanie się źródłem przewagi konkurencyjnej regionu, a jego mieszkańcom przyniesie ożywienie społeczno-gospodarcze.

Inwestycjami, które mają pomóc w osiągnięciu takiego stanu, są: Centrum Targowe oraz Festiwal Wina i Kultury Kulinarnej, Centra Biegowe, Centrum Nauki DOM.

Co zrobić, aby pomóc w pisaniu dokumentu? Należy wejść na platformę CyfrowaDemokracja.pl, zapoznać się ze skróconą strategią i wziąć udział w ankiecie na jej temat. Zajmie to zaledwie chwilę, a przyczynią się Państwo do poprawy jakości życia w subregionie. Więcej informacji: http://www.cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/zaplanuj-rozwoj-w-subregionie-nowosadeckim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.