Czas na zmiany – wpłyń na rozwój subregionów województwa małopolskiego

W województwie małopolskim rozpoznano 4 subregiony: tarnowski, sadecki, podhalański, Krakowski Obszar Metropolitalny oraz Małopolskę Zachodnią. Trwają właśnie pracę nad strategiami rozwoju tych subregionów. Aby je […]

continue reading »