Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

subregion

Czas na zmiany – wpłyń na rozwój subregionów województwa małopolskiego

W województwie małopolskim rozpoznano 4 subregiony: tarnowski, sadecki, podhalański, Krakowski Obszar Metropolitalny oraz Małopolskę Zachodnią. Trwają właśnie pracę nad strategiami rozwoju tych subregionów. Aby je zakończyć i uruchomić wdrożenie strategii, potrzebna jeszcze jednego – konsultacji z mieszkańcami. Potrwają one do…

Opublikowane w Redakcja