Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Knieć błotna

Złoto wiosny

Brzegi naszych rzek i potoków zazłociły się kaczeńcami. Ten wiosenny fenomen został uchwycony w kolejnej akwareli z cyklu Malowana Małopolska Jana Zielińskiego.

Opublikowane w Jan