Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Kraków ranking samorządowców
Nauka i innowacyjna gospodarka

Ranking Krakowskich Samorządowców

Kraków ranking samorządowcówRanking Krakowskich Samorządowców (RKS) to innowacyjne przedsięwzięcie, które ma być zrozumiałą, łatwo dostępną i atrakcyjną formą zestawienia aktywności krakowskich samorządowców: członków rady M. Krakowa, Prezydenta M. Krakowa oraz jego zastępców oraz radnych dzielnic, w kadencji 2010 – 2014 (2015 w przypadku i zarządów dzielnic). Projekt zakłada opracowanie matrycy, za pomocą której możliwa będzie analiza i ocena aktywności, jakości i efektywności działań władz miejskich Krakowa. Drugi etap projektu to pilotażowe badanie, przeprowadzone z wykorzystaniem stworzonej matrycy, czyli tytułowy ranking.

Projekt w przeważającej części ma charakter kontrolny. Kontrolowana i oceniana będzie aktywność, skuteczność i jakość podjętych działań w ramach pełnionej funkcji publicznej – przedstawicieli władz samorządowych. Autorzy projektu (Fundacja Instytut Aurea Libertas w partnerstwie z Fundacją Obywatelską) chcieliby zachęcić obywateli do aktywnego udziału w życiu publicznym, w procesach monitorowania, recenzowania oraz kontroli działań władz i instytucji publicznych.
Pomysłodawcy wierzą, że dzięki rankingowi uda się stworzyć forum wymiany poglądów, wiedzy, doświadczeń oraz obserwacji na temat funkcjonowania samorządowych władz publicznych. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej procedur, prawnych form działania oraz samych osób pełniących publiczne funkcje powinno przyczynić się do wzrostu zaufania do władz publicznych oraz większej świadomości w zakresie praw obywatelskich.

Organizatorzy zakładają współpracę z różnymi środowiskami (m.in. mieszkańcami Krakowa, przedstawicielami mediów, opinii publicznej, krakowskimi samorządowcami oraz przedstawicielami środowiska naukowego) w zakresie opracowania matrycy według której możliwy będzie pomiar i stworzenie rankingu. Bardzo ważne jest dobranie odpowiednich, mierzalnych wskaźników i ich ustandaryzowanie. Aby zapewnić transparentność rankingu, wyniki poszczególnych etapów przedsięwzięcia będą prezentowane na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Oczywiście, zostanie tam opublikowany również sam ranking, gdzie każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z uzasadnieniem wyniku końcowego.
Spotkania z mieszkańcami trwają już od listopada (pod hasłem „Samorządowiec – jaki powinien być?”). W styczniu 2014 roku planowane jest badanie fokusowe na które zaproszeni będą przedstawiciele krakowskich organizacji pozarządowych, mediów oraz osoby naukowo i zawodowo zajmujące się kwestiami samorządu i polityki lokalnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.