Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Zamek Tenczyn w Rudnie
Wydarzenia Zamki, dwory, pałace

Kolejny wniosek o dotację na zabezpieczenie Tenczyna

Zamek Tenczyn w Rudnie
Zamek Tenczyn w Rudnie (2013r). Foto: Katarzyna Wiśniewska
Końcem października Gmina Krzeszowice złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin zamku Tenczyn (etap V). Jest szansa, że po zakończeniu prac objętych wnioskiem zamek zostanie udostępniony turystom. Obecnie obiekt jest wyłączony z użytkowania, gdyż grozi katastrofą budowlaną.

Zamek Tenczyn w Rudnie powoli ożywa dzięki imprezom plenerowym organizowanym u jego stóp, liczne wykłady i prelekcje na temat zamku przyczyniły się do wzrostu poziomu wiedzy i zainteresowania tym wspaniałym zabytkiem. Wysiłki Gminy Krzeszowice i Stowarzyszenia „Ratuj Tenczyn” zaowocowały rozpoczęciem prac zabezpieczających które uratowały już kilka z zagrożonych zniszczeniem elementów warowni. V etap zawiera prace restauratorskie i zabezpieczające jednego z najbardziej zniszczonych i zarazem najbardziej reprezentatywnych elementów zamku jakim jest Baszta Grunwaldzka.

Trzeba przypomnieć, że w dniu 21 lutego 2013 r. do Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpłynął wniosek w sprawie uznania ruin zamku Tenczyn za pomnik historii. Na liście pomników historii znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju takie jak Kopalnia Soli w Wieliczce, Krakowski Historyczny Zespół miejski czy Zamek Krzyżacki w Malborku.

Obecne zmiany własnościowe wynikające z roszczeń rodziny Potockich, których przedmiotem jest również Tenczyn, nie mogą spowodować zahamowania procesu zabezpieczenia ruiny. Nie można dopuścić do zniszczenia obiektu o tak wysokiej wartości dla polskiej historii i kultury, a zatrzymanie prac na Tenczynie który jest nadal w stanie katastrofy budowlanej byłoby z tym równoznaczne. Dlatego też rolą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest znalezienie rozwiązania które pozwoli na kontynuowanie prac zabezpieczających zamek w Rudnie, który jako dobro ogólnonarodowe podlega ochronie ze strony Państwa. Niedopuszczalną byłaby sytuacja w której w majestacie prawa obiekt taki jak Tenczyn przestałby korzystać z ochrony lub ochrona ta byłaby nieskuteczna. Dlatego więc jedynym rozwiązaniem jest kontynuowanie rozpoczętych prac prowadzących do całkowitego i trwałego zabezpieczenia Tenczyna.

Źródło: www.ratujtenczyn.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Redakcja malopolska24.pl: Witold Wiśniewski - Redaktor Naczelny. Katarzyna Wiśniewska - Redaktor.