Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

krzemień czekoladowy

Odkryto kopalnie krzemienia czekoladowego sprzed ok. 7 tys. lat

Miejsce eksploatacji krzemienia czekoladowego odnaleźli w Górach Świętokrzyskich archeolodzy z warszawskiego UKSW. Krzemienia do wyrobu narzędzi używała ludność kultury lubelsko-wołyńskiej zamieszkująca m.in. te tereny na przełomie V i IV tysiąclecia p.n.e. Badacze z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego…

Opublikowane w Redakcja

Nowe odkrycia w Złotej

Groby z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu odkryli archeolodzy w czasie tegorocznych wykopalisk w Złotej (województwo świętokrzyskie). Badaniami kierowali Marek Florek z Instytutu Archeologii UMCS i Monika Bajka z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Badacze powrócili w tym roku na…

Opublikowane w Redakcja