Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Jastrzębscy

Zamek w Dębnie

Zamek w Dębnie k. Tarnowa (woj. małopolskie) przetrwał do dziś w niemal niezmienonym stanie i uznawany jest za jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków świeckiej architektury w Polsce pochodzących z późnego średniowiecza. Zamek ten nie był miejscem bitew, nie padł…