Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

Odnalezione w Przemyślu fragmenty budowli z XIII w. to cerkiew Wołodara

Szczegółowe badania archeologiczne potwierdziły, że pozostałości po budowli z pierwszej połowy XIII wieku, odnalezione na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu (województwo podkarpackie), to tzw. cerkiew Wołodara.

Opublikowane w Redakcja