Jaskółki komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych

Fundusze venture capital (VC) finansują proces wchodzenia na rynek nowatorskich usług i produktów w zamian za część praw do przyszłych zysków z inwestycji. Prof. Piotr […]

continue reading »