Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

kopalnia

Odkryto kopalnie krzemienia czekoladowego sprzed ok. 7 tys. lat

Miejsce eksploatacji krzemienia czekoladowego odnaleźli w Górach Świętokrzyskich archeolodzy z warszawskiego UKSW. Krzemienia do wyrobu narzędzi używała ludność kultury lubelsko-wołyńskiej zamieszkująca m.in. te tereny na przełomie V i IV tysiąclecia p.n.e. Badacze z Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego…

Opublikowane w Redakcja