Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

Instytut Fizyki J

Polka przewodniczącą Rady CERN

Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie została wybrana na przewodniczącą Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Jest ona pierwszą kobietą, która objęła tę funkcję.

Opublikowane w Redakcja