Zabudowania gospodarcze przy pałacu w Pełkiniach: stajnie.

Zabudowania gospodarcze przy pałacu w Pełkiniach: stajnie. Foto: Mihhor, Creative Commons.