pałac w Weinhaus

Akwarela ukazująca pałac w Weinhaus od strony ogrodu. 1927.