Małopolska

Małopolska jakiej nie znacie – Malopolska24.pl

20. Europejski Zjazd Geologów "EUGEN"
Wydarzenia

Studenci UJ zorganizują 20. Europejski Zjazd Geologów „EUGEN”

20. Europejski Zjazd Geologów "EUGEN"Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymali prawo do zorganizowania 20. Europejskiego Zjazdu Geologów „EUGEN”. Wśród ubiegających się o możliwość organizacji zjazdu znajdowali się reprezentanci Chorwacji, Holandii oraz Belgii. „EUGEN” odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia 2015 roku w Małopolsce.

„EUGEN” to międzynarodowy, doroczny zjazd studentów geologii, zapoczątkowany przez niemieckich żaków w 1996 roku. Do tej pory impreza odbywała się w wielu krajach Europy, takich jak m.in. Litwa, Albania, Chorwacja czy też Słowenia. Po raz pierwszy w historii zjazdu odbędzie się on w Polsce. O tym jak wyglądały kulisy zdobycia praw do organizacji wydarzenia opowiada Jakub Zygmunt, koordynator wydarzenia: „Wszyscy reprezentanci krajów kandydujących do miana organizatora EUGEN-u w 2015 roku przygotowywali specjalne prezentacje – referaty. Na naszym referacie starałem się zachęcić do przyjazdu szczególnie do Małopolski, jako regionu atrakcyjnego nie tylko geologicznie, ale także turystycznie i przyrodniczo. Podczas ostatniego dnia (tegorocznego EUGENu – przyp. red.) odbyło się głosowanie, które wygraliśmy bezwzględną większością. Dla mnie, jako koordynatora przyszłorocznego EUGEN-u, to jest niezwykły zaszczyt i wyróżnienie. Funkcja jaką pełnię jest bardzo odpowiedzialna. Planują, zarządzam i dopilnowuję każdego szczegółu imprezy. Chciałbym pokazać Małopolskę także jako miejsce oferujące mnóstwo atrakcji. W programie na pewno pojawi się wycieczka w Tatry, do Kopalni Soli w Wieliczce lub Bochni oraz obowiązkowo – wycieczka do Krakowa, stolicy regionu”.

W imprezie weźmie udział 150 uczestników – studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych z ponad piętnastu krajów (Niemcy, Austria, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Serbia, Węgry, Polska, Słowacja). Rejestracja rozpocznie się w lutym 2015 roku. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Geologów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

20th Annual Meeting of European Geoscience Student Network

Students of the Jagiellonian University were given the right to organise the the 20th European Congress of Geologists „EUGEN”. Among the applicants who want to host the congress were representatives of Croatia, Holland and Belgium. „EUGEN” will be held on 3-9 August 2015 in Malopolska (Lesser Poland).

„EUGEN” is an international, annual meeting of students of geology, initiated by German abecedarians in 1996. So far, the event took place in many European countries, such as, among others, Lithuania, Albania, Croatia or Slovenia. For the first time in „EUGEN” history, it will take a place in Poland. About how Polish students was awarded the right to host the event tells Jakub Zygmunt, EUGEN 2015 President: „All candidates to become the organizer of 2015 EUGEN prepared special presentations. In our one, I tried to encourage to come to Malopolska – the region attractive not only geologically but, also in tourists and nature aspects. During the last day (19. edition of „EUGEN”) our candidacy won the election. For me, organisation of 2015 EUGEN is an extraordinary honor and distinction. I feel my role is responsible: I plan, manage to ensure that every detail of the event will be developed properly. I would like to show Malopolska as a place which offering plenty of attractions. The program certainly appears hike in the Tatra Mountains, to the Salt Mine in Wieliczka or Bochnia and obviously – a trip to Krakow, the capital of the region”.

The event will be attended by 150 participants – students, graduate students and scholars from more than fifteen countries (Germany, Austria, Holland, Belgium, Switzerland, Italy, Slovenia, Croatia, Lithuania, Serbia, Hungary, Poland and Slovakia). Registration will begin in February of 2015. The event is organized Geologists Student Scientific Circle of the Jagiellonian University.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Witold Wiśniewski - Andrychowianin, Małopolanin, Kosmopolak. Zawsze mu mało, zawsze chce więcej i zawsze wpada przez to w kłopoty.