Cerkiew pw. św. Paraskewy w Nowym Brusnie

Cerkiew w Nowym Brusnie. Foto: Grażyna Kubiak.