cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu

Cerkiew w Radrużu. Foto: Grażyna Kubiak.