Kresowa Osada, zagroda włościańska.

Kresowa Osada, zagroda włościańska. Foto: Grażyna Kubiak.