Kresowa Osada, wnętrze zagrody włościańskiej.

Kresowa Osada, wnętrze zagrody włościańskiej. Foto: Grażyna Kubiak.