Kresowa Osada Drzwi do karczmy.

Drzwi do karczmy. Foto: Grażyna Kubiak.