Schronisko pod Makowicą

Schronisko Cyrla pod Makowicą. Foto: Jakub Zygmunt