zamek w krzepicach

Krzepice – zamek, widoczne nasypy fortyfikacji bastionowych. To jedyny czytelny ślad po zamku. Foto: W. Dudak.