zamek w krzepicach

Krzepice, odnaleziony detal architektoniczny z zamku w Krzepicach. Foto: W. Dudak.