Krzepice

Krzepice, detal architektoniczny z zamku krzepickiego w lapidarium przy kościele parafialnym. Lapidarium zostało wykonane dawniej z materiałów pochodzących z rozbieranego zamku, a odnalezionych w różnych miejscach Krzepic. Foto: R. Herman.