Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane.

Założenie Szkoły Głównej przeniesieniem do Krakowa ugruntowane. Obraz Jana Matejki.


Dokładnie 650 lat temu, bo 12 maja 1364 roku staraniem Kazimierza Wielkiego powstała uczelnia, dzisiaj znana jako Uniwersytet Jagielloński.

Ta krakowska uczelnia jest najstarszym polskim i jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. W akcie fundacyjnym jasno określono powody założenia szkoły: „w mieście naszym Krakowie wyznaczyć i urządzić miejsce, w którym by studium generale w każdym dozwolonym wydziale kwitnęło (…). Niechże więc tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydawała męże dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach biegłe. Niechaj otworzy się orzeźwiające źródło, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący. (…)”.

W trakcie swojej bogatej historii szkoła nosiła wiele różnych nazw (m.in. Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis). Jej obecna nazwa została nadana w 1817 roku dla podkreślenia związków z dynastią Jagiellonów (Uniwersytet został odnowiony w 1400 w Krakowie przez Władysława II Jagiełłę z fundacji Jadwigi Andegaweńskiej).

Motto uczelni głosi „Plus ratio quam vis” (Więcej [znaczy] rozum niż siła).

 

Tags: , , , , , , , ,