Skansen w Nowym Sączu

Biedniacka chałupa Pogórzan. Foto: Swohmeck, Creative Commons.