Skansen w Nowym Sączu

Zamożna chałupa
łemkowska z Królowej Górnej (d. Ruskiej) . Foto: Skalee, Creative Commons.