Skansen w Nowym Sączu

Spichlerz Lachów Sądeckich z Gostwicy. Foto: Skalee, Creative Commons.