Skansen w Tokarni

Dwór z Suchedniowa. Foto: Grażyna Kubiak