Lipnica Murowana

Jedna ze scen Męki Pańskiej. Foto: Grażyna Kubiak