Lipnica Murowana

Fresk – Męka Pańska. Foto: Grażyna Kubiak