Nowy Sącz

Rynek, w tle widoczne wieże kościoła pw. św. Małgorzaty. Foto: Fmbar22, Creative Commons.