Nowy Sącz, bazylika

Wnętrze bazyliki. Foto: Ffmbar22, Creative Commons.