Nowy Sącz

Kamienica z oficynami. Foto: Fmbar22, Creative Commons