Nowy Sącz

Dom Gotycki. Foto: Fmbar22, Creative Commons.